Адміністративні спори


Кожен бізнеc рано чи пізно стикається з діяльністю фіскальних, правоохоронних і контролюючих органів, що неминуче тягне за собою виникнення спорів у вигляді оскарження дій (або бездіяльності) зі структурними підрозділами ДФС України, митною службою, АМКУ, ГСЧС. В наслідку чого виникає необхідність звернення до адвоката за захистом прав і законних інтересів.

Під адміністративними спорами розуміють спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктами владних повноважень (органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, інших суб’єктів) при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, в яких вони вважають, що суб’єкт владних повноважень своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю порушив їхні права або інтереси.

Розгляд і вирішення спорів з суб’єктом владних повноважень належить до компетенції адміністративних судів або місцевих загальних судів як адміністративних судів та регулюється Кодексом адміністративного судочинства України.

Адвокатське бюро “Мельниченко” надає правову допомогу та здійснює захист порушених прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у адміністративному процесі шляхом:

Підготовки та участі у вирішенні спору в досудовому порядку, якщо така можливість встановлена ​​законом.
Підготовки, складання документів та юридичний супровід при розгляді справ:

щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, іншого державного органу, їх посадових чи службових осіб;
в яких іншою стороною є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування;
з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;
в спорах фізичних осіб з суб’єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

Консультація